Important Announcement
Dear Bybit user,

Your IP address locates you inside mainland China, where Bybit service is not available. Effective from CST undefined users with mainland China IP addresses will not be able to login to Bybit. Your account and assets remain safe and intact. We would like to express our heartfelt gratitude for your support and trust! Should you have any queries with regard to your account, our official customer support team will always be available for consultations.
Do not prompt again
Confirm
Tham khảo
Nghịch đảo Vĩnh viễn
USDT Vĩnh viễn
Nghịch đảo Tương lai

Nghịch đảo Vĩnh viễn

Tổng quan về hợp đồng vĩnh viễn

Hợp đồng vĩnh viễn là một công cụ phái sinh. Từ góc độ giao dịch, nó tương tự như hợp đồng tương lai. Sự khác biệt là

 • Nó không có ngày giao hàng hoặc ngày thanh toán.

 • Hợp đồng vĩnh viễn tương tự như thị trường giao ngay tiền ký quỹ, giá giao dịch của nó gần với giá chỉ số tham chiếu mục tiêu. Cơ chế chính để neo giá giao ngay là chi phí vốn.

Cơ chế giao dịch của hợp đồng vĩnh viễn

Khi Bybit giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, ngoài việc hiểu về giao dịch ký quỹ, nhà giao dịch cũng cần chú ý:

 • Giá ghi hợp lý: hợp đồng vĩnh viễn sử dụng phương pháp ghi giá hợp lý, giá ghi trên cơ sở điều chỉnh giá chỉ số quyết định lãi lỗ chưa thực hiện và giá thanh lý.

 • Mức ký quỹ ban đầu và mức ký quỹ duy trì: Mức ký quỹ ban đầu quyết định tỷ lệ đòn bẩy tối đa mà bạn có thể dùng, mức ký quỹ duy trì quyết định kích hoạt đóng vị thế bắt buộc ở giá nào.

 • Chi phí vốn: Định kỳ thanh toán vốn giữa người mua và người bán mỗi 8 giờ. Nếu tỷ lệ phí là dương, vị thế mua sẽ thanh toán chi phí vốn cho vị thế bán, nếu tỷ lệ vốn là số âm thì ngược lại. Hãy lưu ý, chỉ khi bạn nắm giữ vị thế tại mốc thời gian tỷ lệ phí vốn bạn mới cần thanh toán hoặc thu chi phí vốn.

 • Mốc thời gian tỷ lệ phí vốn: UTC 00: 00 (08:00 giờ Bắc Kinh), UTC 08:00 (16:00 giờ Bắc Kinh), UTC 16:00 (00:00 giờ Bắc Kinh).

Hợp đồng đảo ngược

Hợp đồng đảo ngược, còn được gọi là hợp đồng bản vị tiền tệ. Trước tiên nhà giao dịch cần xác nhận số lượng USD được giao dịch là bao nhiêu, sau đó dùng tiền tệ bản vị (như BTC, ETH) để tính tiền ký quỹ, lãi và lỗ. Nếu nhà giao dịch cần thực hiện giao dịch hợp đồng bitcoin, phải sử dụng bitcoin làm tiền ký quỹ. Nếu giao dịch bằng hợp đồng Ethereum, cần phải nắm giữ Ethereum để làm tiền ký quỹ.

Tính toán chi phí ủy thác

Nhà giao dịch có thể thấy chi phí mở vị thế hoặc gửi ủy thác trong ‘Cửa sổ xác nhận lệnh’, hoặc ‘khu vực đặt lệnh’, cũng là mức ký quỹ cần thiết khi mở một vị thế. Phương pháp tính toán chi phí ủy thác là tính toán bằng chi phí người rút lượng thanh khoản (Taker Fee) mức ký quỹ ban đầu cộng với thay đổi kép mở vị thế và đóng vị thế. Phí giao dịch thực tế cuối cùng phụ thuộc vào các loại lệnh khác nhau.

Chi phí ủy thác = Mức ký quỹ ban đầu + phí dịch vụ mở vị thế + phí dịch vụ đóng vị thế

Ví dụ chi tiết, vui lòng nhấn vào

Tính lãi lỗ

Lãi lỗ vị thế mua= số lượng hợp đồng x (1/ giá vào nền tảng trung bình – 1/ giá thoát nền tảng trung bình)
Lãi lỗ vị thế bán= số lượng hợp đồng tuyệt đối x (1/ giá thoát nền tảng trung bình – 1/giá vào nền tảng trung bình)

Ví dụ chi tiết, vui lòng nhấn vào

Giá chỉ số

Giá chỉ số đại diện cho giá thị trường công nhận của tài sản mục tiêu, do đó, có được do tính toán gia quyền báo giá của nhiều sàn giao dịch giao ngay khác nhau. Cụ thể, quá trình tính giá chỉ số bao gồm hai phần: Xác minh tính khả dụng của dữ liệu và chỉnh sửa quyền trọng sở giao dịch tham chiếu Xác minh tính khả dụng của dữ liệu bao gồm đánh giá về tính kịp thời và hiệu quả của nó. Thông qua báo giá của sở giao dịch tham chiếu được xác minh tính khả dụng sẽ có được quyền trọng sau khi điều chỉnh tương ứng theo khoảng cách giá bình quyền gia quyền của sở giao dịch tham chiếu.

Chi phí vốn

Chi phí vốn = Giá trị vị thế * tỷ lệ vốn

Tỷ lệ chi phí vốn gồm lãi suất và phần bù/ chiết khấu, chi phí vốn đảm bảo giáo giao dịch của hợp đồng vĩnh viễn theo sát giá tham chiếu mục tiêu, do người mua và người bán trao đổi với nhau.
Lãi suất cơ sở = (Tỷ giá Đô la Mỹ - lãi suất mục tiêu )/ khoảng cách tỷ lệ chi phí vốn.
Lãi suất Đô la Mỹ hàng ngày hiện tại là 0,06%, lãi suất mục tiêu là 0,03%, khoảng cách tỷ lệ chi phí vốn= 3 (mỗi tám giờ) Bởi thế lãi suất cơ sở hiện tại là 0,01%.

Phần bù/ chiết khấu

Đôi khi, giá của hợp đồng vĩnh viễn tương ứng với giá ghi sẽ có phần bù hoặc chiết khấu rõ ràng. Trong trường hợp này, chỉ số Premium sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ phí vốn, nhằm kéo giá giao dịch hợp đồng về giá ghi.

Chỉ số phần bù (P) = (Max (0, giá mua gia quyền độ sâu- giá ghi) -Max (0, giá ghi – giá bán gia quyền độ sâu)) / Giá chỉ số + tỷ lệ phí vốn hiện tại
Tỷ lệ premium (F) =Chỉ số premium (P) + clamp (lãi suất (I) –chỉ số premium (P), 0,05%, -0,05%)

Tỷ lệ phí vốn thu được do tính toán lãi suất mỗi 8 giờ và phần bù/chiết khấu, thêm phần đệm Vì vậy, nếu (I-P) nằm trong khoảng +/- 0,05%, thì F = P + (I-P) = I, nói cách khác, tỷ lệ phí vốn bằng với lãi suất đúng không. Tỷ lệ phí vốn tính vào 0:00-8:00 được trao đổi lúc 16:00, tỷ lệ phí vốn tính vào 8:00-16:00 được trao đổi lúc 0:00, tỷ lệ phí vốn tính vào 16:00-00:00 được trao đổi lúc 08:00.

Giới hạn tỷ lệ phí vốn

Tỷ lệ phí vốn <= ( mức ký quỹ ban đầu của mức thứ nhất - mức ký quỹ duy trì của mức thứ nhất ) * 75%
Tỷ lệ phí vốn > = (mức ký quỹ ban đầu của mức thứ nhất - mức ký quỹ duy trì của mức thứ nhất) * 75%

Phương pháp ghi giá hợp lý

Bybit áp dụng ghi giá hợp lý để tránh người dùng phát sinh trường hợp đóng vị thế bắt buộc không cần thiết. Nếu không có hệ thống này, giá giao dịch thành công mới nhất có thể phát sinh chênh lệch không cần thiết với chỉ số giá do thị trường bị thao túng hoặc thiếu tính thanh khoản, từ đó dẫn đến đóng vị thế bắt buộc không cần thiết. Bybit sử dụng giá ghi chứ không phải cài đặt giá giao dịch thành công mới nhất làm giá hợp lý, do giá ghi kích hoạt đóng vị thế bắt buộc

Giá ghi = Giá chỉ số * (1+ tỷ lệ chênh lệch cơ bản chi phí vốn)
Tỷ lệ chênh lệch cơ bản chi phí vốn = Thời gian từ tỷ lệ phí vốn * ( tới thanh toán chi phí vốn tiếp theo / khoảng thời gian chi phí vốn)

Lưu ý: Điều này có nghĩa là sau khi thực hiện ủy thác của bạn, bạn có thể nhìn thấy ngay lãi lỗ chưa thực hiện dương hoặc âm. Nguyên nhân phát sinh trường hợp này là do chênh lệch nhỏ giữa giá hợp lý và giá giao dịch thành công. Điều này không có nghĩa là bạn tổn thất vốn, nhưng nhất định phải chú ý giá thanh lý của bạn, tránh bị đóng vị thế bắt buộc quá sớm.

Tổng quan về giao dịch ký quỹ

Trong chế độ giao dịch ký quỹ, bạn có thể mở vị thế lớn hơn số dư tài khoản và mở vị thế bán. Nếu bạn sử dụng tiền ký quỹ thấp hơn 100% hoặc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy lớn hơn 1 lần, tỷ lệ lãi lỗ của bạn đều sẽ được khuếch đại. Tiền ký quỹ là số tiền tài khoản cần thiết để mua bán vị thế đòn bẩy.

Đòn bẩy và tiền ký quỹ

Mức ký quỹ ban đầu và mức ký quỹ duy trì

Mức ký quỹ ban đầulà chỉ mức ký quỹ cần thiết để mở vị thế, do kích thước của vị thế và tỷ lệ đòn bẩy được sử dụng quyết định; mức ký quỹ duy trì là chỉ mức ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế này, mức ký quỹ duy trì quyết định vị thế của bạn sẽ bị kích hoạt đóng vị thế bắt buộc ở giá nào.

Về mức ký quỹ ban đầu (IM)

 • Mức ký quỹ ban đầu cần thiết cho lệnh mua /đầu cơ giá lên = \ [giá trị hợp đồng * Min (giá giới hạn mua, giá ask tốt nhất)] / đòn bẩy. Chi phí ủy thác thực tế sẽ để chờ thêm phí dịch vụ giao dịch taker (0,075%) song phương; tuy nhiên phí dịch vụ giao dịch thực tế sẽ thanh toán khi ủy thác được thực hiện, đồng thời được tính theo giá giao dịch thành công thực tế.

 • Tương tự, mức ký quỹ ban đầu cần thiết của lệnh bán/ bán khống = \ [giá trị hợp đồng * Max (giá giới hạn bán, giá bid tốt nhất)] / đòn bẩy. Chi phí ủy thác thực tế sẽ để chờ thêm phí dịch vụ giao dịch taker (0,075%) song phương; tuy nhiên phí dịch vụ giao dịch thực tế sẽ thanh toán khi ủy thác được thực hiện, đồng thời được tính theo giá giao dịch thành công thực tế.

 • Nếu ủy thác của nhà giao dịch là hướng hủy bỏ, vậy thì những ủy thác này sẽ không cần chiếm dụng mức ký quỹ ban đầu.

 • Nếu một nhà giao dịch nào đó đồng thời có vị thế/ủy thác mua và bán, hệ thống sẽ lấy giá trị lớn hơn giữa tiền ký quỹ X do ủy thác mua chiếm dụng và tiền ký quỹ Y do ủy thác bán chiếm dụng để làm tiền ký quỹ chiếm dụng. Giả sử X = 200, Y = 150, thì tiền ký quỹ chiếm dụng tài khoản hiện tại là 200. Nếu bây giờ người giao dịch nộp một ủy thác bán có tiền ký quỹ chiếm dụng thấp hơn 50, vậy thì sẽ không cần bất cứ tiền ký quỹ thêm nào. Ngược lại, nếu tiền ký quỹ của ủy thác bán chiếm dụng hơn 50, ví dụ 70, dẫn tới Y’= 220. Vậy thì nhà giao dịch cần tiền ký quỹ bổ sung 20 (220-200) mới có thể gửi ủy thác này.

Về mức ký quỹ duy trì (MM)

 • Mức ký quỹ duy trì(MM) được tính dựa trên tỷ lệ mức ký quỹ duy trì của hợp đồng (MMR). Tỷ lệ mức ký quỹ duy trì của mỗi hợp đồng sẽ tăng theo mức tăng của giới hạn rủi ro của nó.

 • Đối với tất cả các vị thế, mức ký quỹ duy trì cần thiết là MMR * giá trị vị thế mở. Phí dịch vụ giao dịch cần thiết để đóng một vị thế cũng sẽ được ghi vào trong yêu cầu mức ký quỹ duy trì của vị thế đó. Đây là mức ký quỹ tối thiểu cần thiết để duy trì vị thế. Nếu số dư mức ký quỹ của tài khoản thấp hơn giá trị này, vị thế của bạn sẽ bị đóng bắt buộc.

Ký quỹ cô lập và ký quỹ chéo

Bybit sử dụng hai hệ thống ký quỹ.

Ký quỹ chéo

Tất cả số dư khả dụng của loại tiền ký quỹ này có thể được vị thế ký quỹ chéo sử dụng hoàn toàn để tránh đóng vị thế bắt buộc.

Ký quỹ cô lập

Tổn thất lớn nhất của vị thế ký quỹ cô lập là mức ký quỹ ban đầu dùng cho vị thế ký quỹ cô lập đó. Nếu vị thế bị đóng bắt buộc, số dư khả dụng sẽ không được sử dụng. Người dùng có thể tăng tiền ký quỹ thủ công để vào vị thế ký quỹ cô lập, giảm đòn bẩy vị thế và tối ưu hóa giá thanh lý.

Cài đặt và điều chỉnh ký quỹ cô lập

Người dùng mặc định sử dụng chế độ ký quỹ chéo. Người dùng có thể chuyển đổi chế độ ký quỹ cô lập trong hợp đồng và cài đặt đòn bẩy tương ứng, đòn bẩy càng cao, tiền ký quỹ chiếm dụng càng ít. Hãy lưu ý, sau khi đòn bẩy của mỗi hợp đồng được chọn sẽ được lưu, ngay cả khi vị thế đã được đóng hoàn toàn.

Đóng vị thế bắt buộc

Quá trình đóng vị thế bắt buộc

Bybit sử dụng giá ghi hợp lý để tránh đóng vị thế bắt buộc do tính thanh khoản không đủ hoặc thao túng thị trường.
Giới hạn rủi ro cũng yêu cầu mức ký quỹ cao hơn từ vị thế cao hơn, để kiểm soát tác động thị trường do rủi ro đóng vị thế lớn bắt buộc.
Nếu đóng vị thế bắt buộc được kích hoạt, Bybit sử dụng phương pháp đóng vị thế bắt buộc một phần để giảm yêu cầu mức ký quỹ duy trì, tránh toàn bộ vị thế bị đóng bắt buộc, kiểm soát rủi ro người dùng. Quy trình đóng vị thế bắt buộc cụ thể như sau.

Người dùng sử dụng giới hạn rủi ro tối thiểu

 • Hủy tất cả các ủy thác chưa giao dịch thành công của hợp đồng này;

 • Nếu khi đó không thể đáp ứng yêu cầu mức ký quỹ duy trì, vị thế này được động cơ đóng vị thế bắt buộc tiếp quản ở giá phá sản.

Người dùng có vị thế ở bậc thang tiền ký quỹ mức thứ hai hoặc cao hơn

Động cơ đóng vị thế bắt buộc dùng phương pháp dưới đây để thử giảm giới hạn rủi ro của người dùng, từ đó giảm yêu cầu mức ký quỹ:

 • Thử duy trì ủy thác và vị thế hiện tại không thay đổi, trực tiếp giảm giới hạn rủi ro của người dùng;

 • Hủy ủy thác chưa giao dịch thành công, nhưng giữ lại vị thế hiện có, để giảm giới hạn rủi ro của người dùng;

 • Nộp lệnh FillOrKill (thực hiện ngay toàn bộ hoặc hủy bỏ), giá trị của lệnh này bằng giá trị vị thế hiện tại và phù hợp với chênh lệch giá trị giới hạn rủi ro mà tiền ký quỹ hiện tại yêu cầu, từ đó tránh bị đóng vị thế bắt buộc;

 • Nếu vị thế vẫn ở trạng thái đóng vị thế bắt buộc, thì toàn bộ vị thế sẽ được động cơ đóng vị thế bắt buộc tiếp quản với giá phá sản.

Quỹ bảo hiểm

Nếu Bybit có thể đóng vị thế ở mức giá tốt hơn giá phá sản, tiền ký quỹ còn lại của người dùng sẽ được thêm vào quỹ bảo hiểm của Bybit. Nếu Bybit không thể đóng vị thế ở mức giá tốt hơn giá phá sản, thì quỹ bảo hiểm sẽ được dùng để bù tổn thất thanh lý vị thế. Nếu số dư quỹ bảo hiểm không đủ để bù tổn thất thanh lý vị thế, sẽ kích hoạt cơ chế tự động hủy bỏ.Bybit sử dụng quỹ bảo hiểm để ngăn vị thế của nhà giao dịch tự động hủy bỏ.

Hệ thống tự động hủy bỏ

Khi các nhà giao dịch bị thanh lý, các vị thế còn lại của họ sẽ được tiếp quản bởi hệ thống đóng vị thế bắt buộc của Bybit. Nếu không có số dư trong quỹ bảo hiểm, vị thế bị đóng bắt buộc không thể đóng vị thế trên thị trường với giá tốt hơn giá phá sản, hệ thống tự động hủy bỏ sẽ tiến hành hủy bỏ đối với vị thế chiều ngược lại được nắm giữ. Thứ tự trước sau của vị thế được quyết định tùy theo đòn bẩy và tỷ lệ lợi nhuận.

Hệ thống sắp xếp tự động hủy bỏ

Bất cứ lúc nào, vị trí của bạn trong bảng xếp hạng đều do một chỉ số xếp hạng thể hiện, lượng tăng 20% của chỉ tiêu này chứng tỏ cấp ưu tiên trong hàng xếp của bạn.

Công thức sắp xếp

Thứ tự ưu tiên hủy bỏ được tính thông qua lợi nhuận và đòn bẩy, nhà giao dịch thu nhập cao và có đòn bẩy cao sẽ ưu tiên đòn bẩy hóa.

Sắp xếp thứ tự = Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận * đòn bẩy hiệu quả (nếu lợi nhuận)
Sắp xếp thứ tự = Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận / Đòn bẩy hiệu quả (nếu lỗ)
Đòn bẩy hiệu quả = abs (giá trị ghi )/ (giá trị ghi – giá trị phá sản)
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận = (giá trị ghi - giá trị mở vị thế trung bình) / abs (giá trị mở vị thế trung bình)
Giá trị ghi = ở giá trị vị thế của giá ghi
Giá trị phá sản = ở giá trị vị thế của giá phá sản
Giá trị mở vị thế trung bình = ở giá trị vị thế khi ở giá mở vị thế trung bình

Giới hạn rủi ro

Công thức

Mức ký quỹ bảo trì (MM)% = MM cơ sở% + (Số lần tăng * MM% tăng )Mức ký quỹ ban đầu (IM)% = IM cơ bản% + (Số lần tăng * IM%)Mức ký quỹ duy trì = MM% mới * giá trị vị thế Để biết thêm thông tin chi tiết về giới hạn rủi ro, hãy nhấn vào đây

Để biết thêm thông tin chi tiết về giới hạn rủi ro, hãy nhấn vào đây.

Giới hạn Giá

Để bảo vệ các nhà giao dịch khỏi các thao túng thị trường, Bybit thực hiện các giới hạn giá sau cho các hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh viễn

Các cặp giao dịch BTC Các cặp giao dịch ETH, BCH, EOS, LTC, XRP, LINK, XTZ
Giá Mua Cao nhất 5% 10%
Giá Bán Thấp nhất 5% 10%

Giới hạn giá của các cặp giao dịch BTC là ± 3%, tức là Giá thầu cao nhất = Giá giao dịch cuối cùng * (1 + 3%); Giá hỏi thấp nhất = Giá giao dịch cuối cùng * (1 - 3%); Giới hạn giá áp dụng cho tất cả các hợp đồng có BTC làm tài sản cơ bản, bao gồm các hợp đồng vĩnh viễn BTCUSD và BTCUSDT và tất cả các hợp đồng tương lai BTC. Giới hạn giá áp dụng cho các vị thế mở và đóng. Nếu giá đặt lệnh cao hơn giá thầu mua cao nhất khi nhà giao dịch mở các vị thế mua hoặc đóng các vị thế bán, giới hạn giá đặt mua cao nhất sẽ được áp dụng. Đơn lệnh sẽ được đặt ở mức giá thầu mua cao nhất hoặc bị hủy bỏ dựa trên loại lệnh. Nếu giá đặt lệnh thấp hơn giá hỏi bán thấp nhất khi nhà giao dịch mở vị thế bán hoặc đóng lệnh mua, giới hạn giá bán thấp nhất sẽ được kích hoạt. Lệnh sẽ được đặt ở mức giá hỏi bán thấp nhất hoặc bị hủy dựa trên loại lệnh. Lưu ý: Phạm vi giới hạn giá có thể thay đổi.

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn được sử dụng để chỉ định giá muốn mua cao nhất / giá bán thấp nhất của nhà giao dịch. Nhà giao dịch sử dụng loại này để giảm chi phí giao dịch của họ. Tuy nhiên, nếu giá ủy thác khác xa với giá thị trường hiện tại, ủy thác có thể không giao dịch thành công.

Có ba loại lệnh giới hạn:

 • Có hiệu lực cho đến khi bị hủy (GTC): Nếu ủy thác của bạn là GTC, có hiệu lực cho đến khi lệnh bị hủy.

 • Thực hiện ngay toàn bộ hoặc hủy bỏ (FOK): Nếu ủy thác của bạn là FOK, ủy thác này sẽ giao dịch thành công ngay toàn bộ, nếu không thể giao dịch thành công ngay toàn bộ, thì này sẽ bị hủy bỏ.

 • Thực hiện ngay hoặc hủy bỏ(IOC): Nếu ủy thác của bạn là IOC, bất cứ phần nào chưa giao dịch thành công sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức.

Lệnh bị động

Lệnh bị độngsẽ không giao dịch thành công ngay trên thị trường bằng taker, sử dụng loại lệnh này để đảm bảo nhận được phần thưởng phí dịch vụ maker. Nếu lệnh giao dịch thành công ngay với lệnh đã có, thì lệnh này sẽ bị tự động hủy bỏ.

Chỉ hủy bỏ

Chỉ hủy bỏvị thế sẽ chỉ giảm mà không tăng vị thế của bạn.

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường giao dịch thành công ngay với giá tốt nhất của đối tượng giao dịch trong sổ lệnh. Khi người giao dịch muốn khẩn cấp thực hiện lệnh sẽ chọn loại này. Khi chọn loại này, hãy chú ý sổ lệnh, nếu không, một lệnh thị trường khổng lồ có thể "phá vỡ danh sách", dẫn tới thị trường tác động chi phí.

Lệnh điều kiện

Lệnh điều kiện là lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường đáp ứng điều kiện mới có thể có hiệu lực, lệnh điều kiện có thể kích hoạt theo giá ghi, kích hoạt bằng giá giao dịch thành công mới nhất, hoặc kích hoạt bằng giá chỉ số.

Đóng vị thế sau khi kích hoạt

Ủy thác đóng vị thế sau khi kích hoạtlà một loại ủy thác bổ sung, nó có thể bị tăng thêm vào trong đa số ủy thác chốt lời hoặc dừng lô Nó được coi là một thứ tự “cấp ưu tiên nhất”, nếu không có đủ tiền ký quỹ để thực hiện nó, nó sẽ thử sửa hoặc hủy các ủy thác giao dịch chưa thành công khác của hợp đồng này.. Loại lệnh này chỉ có thể hủy bỏ vị thế, nếu nó có thể dẫn tới tăng vị thế, vậy thì nó sẽ bị tự động hủy bỏ.

Lệnh chốt lời dừng lỗ

Lệnh chốt lời dừng lỗ là chiến lược ra khỏi nền tảng được cài đặt trước của nhà giao dịch đối với tình hình nắm giữ vị thế của mình để đạt tới mục đích đóng vị thế tự động kịp thời. Lệnh dừng lỗ được dùng như một công cụ quản lý rủi ro để hạn chế tổn thất của vị thế hiện có.Bybit cung cấp ba chức năng lệnh chốt lời dừng lỗ được cài đặt sẵn.Nhấn vào đây để tham khảo các phương thức khác để chốt lời dừng lỗ.

 • Lệnh chốt lời giá thị trường: Nếu thị trường đạt đến giá chốt lời, lệnh thị trường sẽ được nộp

 • Lệnh dừng lỗ giá thị trường: Nếu thị trường đạt đến giá dừng lỗ, lệnh thị trường sẽ được nộp

 • Lệnh dời dừng lỗ: Cài đặt khoảng cách dời dừng lỗ. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại tới khoảng cách dời dừng lỗ, lệnh thị trường được kích hoạt.

Điều kiện kích hoạt ủy thác có thể là giá ghi, giá chỉ số hoặc giá giao dịch thành công mới nhất.

Phí dịch vụ

Trong quá trình giao dịch lệnh thành công, Bybit sẽ thu một khoản phí dịch vụ nhất định.
Phí dịch vụ chỉ sinh ra khi lệnh giao dịch thành công, khấu trừ phí dịch vụ từ số dư tài khoản, không ảnh hưởng đến mức ký quỹ ban đầu của lệnh.
Phí dịch vụ lệnh của nhà cung cấp tính thanh khoản (lệnh ủy thác vào OrderBook, tăng độ sâu thị trường, như lệnh giới hạn v.v... ) là số âm (-0,025%), nghĩa là nhà giao dịch nhận được phí dịch vụ làm phần thưởng nền tảng.
Phí dịch vụ lệnh của bên rút tính thanh khoản (lệnh giao dịch thành công ngay, làm mất độ sâu thị trường, như lệnh thị trường) là số dương (0,075%, có nghĩa là nhà giao dịch trả phí dịch vụ.

Ví dụ chi tiết, vui lòng nhấn vào

Giới thiệu về Bảo hiểm Tương hỗ

Bảo hiểm tương hỗ là một công cụ quản lý rủi ro cho các hợp đồng vĩnh viễn. Các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế hợp đồng vĩnh viễn có thể mua Bảo hiểm tương hỗ để phòng ngừa các tổn thất tiềm ẩn. Phí Premium đã trả sẽ được gửi vào Quỹ bảo hiểm tương hỗ. Nếu vị thế được bảo hiểm bị thua lỗ, nhà giao dịch sẽ nhận được khoản thanh toán từ Quỹ bảo hiểm tương hỗ.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng bấm vào đây.

Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ

Quỹ Bảo hiểm Tương hỗ là quỹ thanh toán của dịch vụ Bảo hiểm Tương hỗ. Tất cả phí bảo hiểm premium được trả cho Bảo hiểm tương hỗ sẽ được gửi vào Quỹ bảo hiểm tương hỗ. Tất cả các khoản thanh toán cho các vị thế được bảo hiểm sẽ được chi trả từ Quỹ bảo hiểm tương hỗ.
Công thức:
Số dư Quỹ bảo hiểm Tương hỗ = Số dư ban đầu + Phí Premium đã nhận - Khoản hoàn trả đã quyết toán - Khoản hoàn trả ước tính
Để biết thêm chi tiết, xin nhấn vào đây.

Trao đổi tài sản

Để thuận tiện cho các nhu cầu hợp đồng khác nhau trong giao dịch của người dùng, đã cho ra đời chức năng đổi tài sản. Nhà tạo lập thị trường cung cấp tỷ lệ trao đổi hợp lý xung quanh giá chỉ số và Bybit thu phí dịch vụ giao dịch cố định.

Để biết chi tiết, xin vui lòng nhấn

Chọn Loại Hợp Đồng

Nghịch đảo Vĩnh viễn
USDT Vĩnh viễn
Nghịch đảo Tương lai
Hủy