Important Announcement
Dear Bybit user,

Your IP address locates you inside mainland China, where Bybit service is not available. Effective from CST undefined users with mainland China IP addresses will not be able to login to Bybit. Your account and assets remain safe and intact. We would like to express our heartfelt gratitude for your support and trust! Should you have any queries with regard to your account, our official customer support team will always be available for consultations.
Do not prompt again
Confirm

Bảo hiểm Tương hỗ

Bảo hiểm tương hỗ là một công cụ quản lý rủi ro bảo vệ các nhà giao dịch khỏi những biến động bất lợi của thị trường.

Bù đắp những mất mát của bạn

Bảo vệ bạn khỏi nguy cơ tổn thất lớn trong giao dịch

Bảo vệ lợi nhuận của bạn

Đảm bảo thu nhập của bạn bằng cách 'chốt' các vị thế sinh lời

Giao dịch tự tin

Nỗi lo biến động giá nay không còn.

Tại sao tôi cần Bảo hiểm Tương hỗ?

Hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận bằng công cụ tuyệt vời

Đảm bảo lợi nhuận khi xu hướng tăng

Được bồi thường khi xu hướng giảm

$1,000
A P&L
$4,400
B P&L

Mở vị thế Mua

Mở vị thế Mua

Đóng vị thế với $1,000 lợi nhuận

Bảo vệ lợi nhuận với Bảo hiểm Tương hỗ

Nhận $2,000 tiền bồi thường

Thoát lệnh với lợi nhuận $2,400

A

B

Vuốt sang trái

Khi nào tôi nhận được bồi thường từ Bảo hiểm?

A

Tất toán khi hết hạn

Khoản hoàn trả cho những tổn thất phát sinh trong thời gian bảo hiểm sẽ tự động được ghi có cho người sử dụng khi Bảo hiểm tương hỗ hết hạn.

B

Tất toán thủ công

Có thể tất toán bất kỳ lúc nào trong thời gian được bảo hiểm.

C

Tất toán khi vị thế bị thanh lý

Nhận hoàn trả ngay khi vị thế bị thanh lý.

Thử ngay

- Mua tại trình duyệt web trên máy tính -